Dukers & Baelemans De Podcast

FFP lanceert nieuw modulair vakbekwaamheidsbouwwerk

October 24, 2022 Dukers & Baelemans Season 1 Episode 14
Dukers & Baelemans De Podcast
FFP lanceert nieuw modulair vakbekwaamheidsbouwwerk
Show Notes

Collega Redouan Ameziane en directeur FFP Mark Dukers praten over het nieuw modulair vakbekwaamheidsbouwwerk van de FFP. 
Tijdens dit gesprek wordt stilgestaan bij de veranderingen van het bouwwerk. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de totstandkoming en impact van dit besluit.